У периоду од 07. до 11. новембра, у  хотелу ”Оморика” на Тари, одржан је други Национални Конгрес Уније Удружења медицинских сестара и здравствених техничара  Републике Србије, под слоганом ”СЕСТРИНСТВО БЕЗ ГРАНИЦА – ПОДЕЛИМО ЗНАЊЕ И ИСКУСТВО”.

Пленарне тематике овогодишњег Конгреса  су обрађене кроз два округла стола и то:

I ОКРУГЛИ СТО:

Тема: Основи сестринске професије

Модератор: др сц. Јадранка Урошевић, проф.струковних студија, ВМШСС, Ћуприја

 • Основи сестринске професије, др сц. Јадранка Урошевић, проф.струк.студија
 • Актуелни проблеми у сестринској пракси, Драгица Стојановић, дипл.мед.сестра, спец.кл.неге
 • Карактеристике сестринске професије у Србији и изазови којима је изложена,

Марија Мијајловић, стр.мед.сестра

I I ОКРУГЛИ СТО

Модератор: Драгица Стојановић

Тема: ИМС, СРПС ИСО9001:2015 – стално побољшавање квалитета здравствених  услуга

 • ИМС, СРПС ИСО 9001:2015 – стално побољшавање квалитета здравствених услуга,

Драгица Стојановић, дипл.мед.сестра, спец.кл.неге

 • Неопходни ресурси за постизање квалитета здравствених услуга, др Богдан Црнокрак
 • Задовољаство корисника здравствене заштите, Радмила Јазић, стр.мед.сестра

Сестре су кроз бројне стручне усмене и постер презентације размениле искуства из стручне праксе у областима превенције, здраствено-васпитног рада, дијагностике , лечења, и здравствене неге у примарној здравственој заштити, интернистичким и хируршким областима, педијатријским, стоматолошким, психијатријским и другим дисциплинама рада медицинских сестара и здравствених техничара.

На овогодишњем Конгресу је било 160 учесника. Сестре Удружења медицинских сестара и здравствених техничара ЗЦ ”Студеница”  су имале запажене усмене и постер  презентације.

Представили смо се са 18 радова 15 из ОБ”Студеница”  и 3 рада из ДЗ ”Краљево”и то:

 1. Трансмисивне болести нови изазов у сестринској пракси, постер презентација, ДанијелаГудић;
 2. Решавање конфликта у здравству, постер презентација, Јелена Николић;
 3. Бебо, добродошла на свет, улога сестре, усменапрезентација, Ана Јаковљевић;
 4. Катаракта – улога медицинске сестре у оперативном лечењу методом факоемулзификације, усменапрезентација, Весна Ћебеџија;
 5. Лечење и нега детета са инвагинацијом, приказ случаја, усменапрезентација, Драгана Вукајловић;
 6. Рехабилитација пацијената са акутним инфарктом миокарда  у коронарној јединици, усмена презентација, Горијана Мишић,  вмс;
 7. Дисекција аорте – Улогасестре у тиму, усменапрезентација, КачаревићМиланка, вмс;
 8. Партиципација Саветовалишта за младе у очувању и унапређењу здравља младих, усмена презентација, Јасна Драгојловић;
 9. Ментално здравље је драгоцено, усмена презентација, Весна Јовановић;
 10. Пријем и збрињавање пацијената са хеморагиом, усмена презентација, Александар Илић;
 11. Пријем и збрињавање пацијента код тровања каустичним средствима, усмена презентација, Александар  Бежанић;
 12. Анафилактички шок – медицинска сестра члан тима, усмена презентација, Петар Тошовић;
 13. Збрињавање повређеног мотоциклисте, усмена презентација, Немања Тодоровић;
 14. Улога медицинске сестре у КПР, усмена презентација, Тијана Лакетић;
 15. Нега пацијената са дијабетесним стопалом, Невена Ташић, усмена презентација.

Дом здравља Краљево

 1. Улога струковне сестре бабице у превенцији спонтаних побачаја, постер презентација, Ивана Виријевић;
 2. Патронажна здравствена заштита трудница и породиља, усмена презентација, Ивана Каравесовић;
 3. Партиципација Саветовалишта за младе у очувању и унапређењу здравља младих, усмена презентација, Јасна Драгојловић.

 

НАГРАЂЕНИ СУ СЛЕДЕЋИ РАДОВИ:

У оквиру усмених презентација

КАТАРАКТА – УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕЊУ МЕТОДОМ ФАКОЕМУЛЗИФИКАЦИЈЕ, Весна Ћебеџија

ПРИЈЕМ И ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИЈЕНТА КОД ТРОВАЊА КАУСТИЧНИМ СРЕДСТВИМА, Александар  Бежанић

ЗБРИЊАВАЊЕ ПОВРЕЂЕНОГ МОТОЦИКЛИСТЕ, усмена презентација, Немања Тодоровић

 

ЗАКЉУЧЦИ ОВОГОДИШЊЕГ КОНГРЕСА СУ:

Први  округли сто

ОСНОВИ СЕСТРИНСКЕ ПРОФЕСИЈЕ

 • Став и мишљење медицинскх сестара је да постоји дефицит медицинских сестара за обављање послова здравствене неге на свим нивоима, а посебно у установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
 • Резултати истраживања које је спроведено у 3 болнице у Србији на узорку од 218 медицинских сестара, потврђује субјективне жалбе медицинских сестара да су највише незадовољне недовољним бројем сестара, пословима који нису здравствена нега и недостатком средстава и опреме за негу.
 • Недовољност броја медицинских сестара и оптерећеност пословима који нису здравствена нега могу довести до тога да се не задовоље у потпуности потребе болесника за негом – до такозване ”пропуштене” или ”изостављене” неге, што може имати велики утицај на исход лечења и неге. Ове податке би требало даље анализирати.
 • Сестре су изразиле позитиван став због препознавање значаја високог образовања у образовном систему Србије . Усвајањем Закона о високом образовању (Сл.гласник РС бр.88/2017) створили су се услови за организацију студија уз рад.
 • Сестре су изразиле негативан став по  питању ”преквалификације” других кадрова за професију медицинска сестра. Такође сматрају да је преквалификација могућа у оквиру здравствене струке (здравствени техничари свих профила). Мишљења су да се преквалификацијом из других занимања формирају некомпетентни кадрови за здравствену негу и верују да ће Комора медицинских сестара и здравствених техничара, као регулаторно тело, у будућем времену решити тај проблем у корист развоја сестринске професије.

Други округли сто

СТАЛНО ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА  ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА  IMS, SRPS ISO 9001:2015

 • При пружању услуга корисницима ради задовољења потреба за здрављем неопходна је примена стандарда који одржавају висок ниво квалитета.
 • Медицинске сестре би у сестринској пракси требало да дефинишу 3 групе стандарда: стандард здравствене неге (индивидуализована нега), стандарде професионалног развоја, стандарде водича и процедура како би осигурала квалитет при пружању здравствене неге. Истовремено је потребно стално унапређење квалитета, што се може постићи применом стандарда IMS, SRPS ISO 9001:2015 који је међународно признати стандард за систем управљања квалитетом (QМС).
 • Имплементација дијагностички сродних група у секундарној и терцијарној здравственој заштити као нови начин извештавања, уговарања и финансирања здравствених услуга подстиче ефикасност у раду, али и уштеду средстава.

Иако  је кључан за унапређење система здравствене заштите  постоји  отпор у примени.

Применом ДРГ – медицинским сестрама је повећан обим посла.