Прва недеља октобра месеца је сваке године посвећена указивању на значај дојења и природне исхране беба. Планирањем и координацијом активности у вези обележавања Националне недеље дојења бави се Републичка стручна комисија за подршку дојењу и развојну негу новорођенчета, уз подршку УНИЦЕФ-а.

Једна од договорених активности односи се на унапређење информисаности здравствених радника, родитеља, шире заједнице о начинима за успешну подршку дојењу, уз помоћ одговарајућег едукативног материјала.

У том циљу, врши се дистрибуција промотивног материјала здравственим радницима и родитељима у Служби за гинекологију и акушерство, Одсеку за неонатологију, Служби за здравствену заштиту деце, итд. Такође, у току је спровођење анкете о дојењу у којој учествују породиље из нашег породилишта, како би се што боље упознале са предностима природне исхране, а уједно и охрабриле да истрају у намери да доје своју бебу.

Поред тога што је овакав начин исхране одојчета најздравији, најјефтинији и најједноставнији, омогућава посебну везу између одојчета и мајке.