Više od godinu dana traje borba sa koronom. Za to vreme, pored obolelih od korona virusa, zbrinjavaju se i svi drugi pacijenti kojima je potrebna zdravstvena zaštita. Dobrom organizacijom Službi, zahvaljujući dovoljnoj količini zaštitne opreme i sprovođenjem propisanih epidemioloških mera, naši zaposleni uspevaju da ostvare veći deo planiranog iz prethodne godine.

O organizaciji rada u Kovid bolnici, kao i o zbrinjavanju svih ostalih pacijenata govorio je dr Zoran Mrvić, v.d. direktora naše ustanove:

Dr Zoran Mrvić

”Od trenutka kada smo postali Kovid bolnica, opredelili smo najpre deo, a kasnije i čitavu internističku bolnicu, za smeštaj pacijenata obolelih od kovida 19. To je ukupno oko 120 kreveta. Kada je u pitanju pružanje kiseoničke potpore, možemo da zbrinemo sto pacijenata, jer je većini pacijenata u našoj Kovid bolnici potrebna terapija kiseonikom. To je  osnovni razlog zbog čega nastojimo da broj pacijenata držimo ispod brojke 100, a zahvaljujući dobroj saradnji sa kruševačkom Kovid bolnicom, određen broj pacijenata upućujemo i u Kruševac.

Kada su u pitanju Službe van Kovid bolnice, pokušali smo da cele godine radimo koliko god je to moguće u skladu sa našim planom, jedina pauza je bila u vreme policijskog časa, sve ostalo je rađeno punim kapacitetom”, istakao je dr Mrvić.

Tokom 2020. godine urađeno je 210 000 ambulantnih pregleda. Poređenja radi, u 2019. godini je obavljeno 280 000 pregleda. Urađeno je 676 operacija malignih oboljenja, što je u odnosu na 2019. godinu oko 80%, takođe i 4 557 operacija u opštoj anesteziji. Plan nije ispunjen kada su u pitanju hladne ili elektivne operacije u Službi opšte hirurgije, ortopedije i dečje hirurgije. Nisu rađene ni operacije katarakte i ugradnje sočiva u Službi za oftalmologiju, prvenstveno zbog maksimalnog angažovanja anesteziologa u Kovid bolnici.

Od 216 lekara, koliko je zaposleno u našoj bolnici, 140 lekara je do sada učestvovalo u radu Kovid bolnice. Kada se od ukupnog broja oduzme 50 lekara koji su na specijalizaciji, stariji od 62 godine koji su internim dogovorom izuzeti od rada u Kovid bolnici, zaposleni koji su lečeni od malignih bolesti ili imaju ugroženo zdravlje od neke hronične bolesti, dobije se broj lekara koji su učestvovali u radu Kovid bolnice.

Oko 500 medicinskih sestara je radilo u Kovid bolnici, od 691 koliko ih je ukupno zaposleno. Osim njih, angažovano je 70 nemedicinskih radnika, a trenutno je u kovid režimu 170 zaposlenih. To mnogo otežava uobičajen rad, ali uz dobru organizaciju zastoja nema.

”Pored toga smo, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje ”Milan Jovanović Batut” od novembra do marta meseca sproveli skrining preglede na mamografu. To je dodatno opteretilo Službu za radiologiju, ali je i taj posao odrađen valjano. Od 1994 pregleda 169 nalaza je imalo oznaku BI RADS 4, što je zahtevalo dalju dijagnostiku. Kod 5 pacijentkinja je otkrivena  promena a biopsijom je utvrđeno da su 2 bile maligne.

Tokom prošle godine je urađeno 11 500 dijaliza, to je proces koji se obavljao bez prekida, a obavljeno je i 1278 porođaja. Jednostavno, moramo da naučimo da živimo sa koronom”, zaključio je dr Mrvić.

Dr Dušica Aleksandrović

Dr Dušica Aleksandrović – načelnica Službe za onkologiju i hemio terapiju: ”Od početka pandemije naše odeljenje nije prestajalo sa radom. U martu i aprilu mesecu prošle godine smo imali manji broj pregleda, ali što se tiče hemio terapije promena nije bilo. Zbrinjavali smo naše pacijente kao i pre epidemije, 4 356 hemioterapija je podeljeno u 2020. godini. To je otprilike za 10% manje nego 2019. godine, ali ne znači da smo imali manji broj pacijenata. Smanjili smo broj dolazaka naših pacijenata i mogućnost njihovog zaražavanja korona virusom tako što smo, tamo gde su mogućnosti to dozvoljavale, prelazili sa mesečne takozvane hormonske terapije na dvomesečnu i šestomesečnu”, rekla je dr Aleksandrović.

Dr Dragiša Kostić

Dr Dragiša Kostić – načelnik Službe za ortopediju je takođe izvestio o uslovima u kojima Služba kojom rukovodi funkcioniše u vreme epidemije koronavirusa, kada je veliki broj zdravstvenih radnika angažovan u Kovid bolnici: ”Imali smo ispomoć sa drugih odeljenja, što je jako bitno. U prošloj godini je obavljeno preko 14 000 pregleda u ortopedskoj ambulanti, nekoliko stotina operacija, na našem odeljenju je ležalo preko 900 pacijenata sa povredama. Za vreme kovida nismo radili elektivne operacije ni operacije pacijenata sa liste čekanja, ali smo u jednom periodu uspeli, kada su uslovi to dozvolili, da ispunimo 51% od predviđenog plana za prošlu godinu. Pomenuću samo urađenih preko 100 totalnih proteza kuka. Na našem odeljenju radi 26 zaposlenih, od toga je 5 lekara a ostalo su medicinske sestre i tehničari. Za vreme trajanja epidemije imali smo 16 zaposlenih koji su oboleli od kovida, a u decembru mesecu je u službi bilo svega 3 lekara i 4 med. sestre. Uprkos tome, oni su uspeli da iznesu teret povećanog posla koji se pred njih postavio. Operacije koje mogu da se planiraju odložili smo, a traumatologija koštano zglobnog sistema je zbrinjavana. Preko trećine zaposlenih u Službi za ortopediju je bilo angažovano u Kovid bolnici, što je rezultiralo povećanim obimom posla za ostale zaposlene. Ipak, uspeli smo da se izborimo i sa tim”, ističe dr Kostić.

Veliki trud ulažu zaposleni u našoj bolnici da se zbrinu svi kojima je pomoć potrebna, kako u Kovid bolnici tako i van nje. Jedina molba koju imaju za naše sugrađane je ona ista od pre godinu dana: ”Čuvajte sebe i svoje bližnje, jer tako pomažete i nama”