SAVREMENI KREVETI ZA SAVREMENU BOLNICU

SAVREMENI KREVETI ZA SAVREMENU BOLNICU
U okviru Projekta ''Hitan odgovor Republike Srbije na Covid -19'', a u saradnji sa Svetskom bankom, Ministarstvo zdravlja je našoj bolnici obezbedilo 30 modernih bolničkih kreveta. Dopremljeno je 10 kreveta za intenzivnu i 20 za poluintenzivnu negu. Raspoređeni su, u skladu sa svojom namenom, u službama koje u svom sastavu imaju jedinice poluintenzivne i intenzivne nege.   Radi se o krevetima koji su dizajnirani u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima ko