Компанија ”МediSal” д.о.о. се бави увозом, инсталирањем и сервисирањем медицинске опреме. Данас су представници овог предузећа уручили донацију нашој болници – два респиратора који ће знатно унапредити рад у Јединици интензивне неге која је у саставу Службе за анестезију и реанимацију. Вредност донације је око 40 000 евра.

Двогодишња борба са корона вирусом је условила непрекидан рад ових апарата, што у великој мери скраћује рок њихове употребе. Због тога ова донација стиже у право време, тако да смо сада у могућности да заменимо оне апарате који су дотрајали. На тај начин омогућићемо квалитетније збрињавање животно угрожених пацијената и олакшати рад запослених у Јединици интензивне неге.