На четвртом Симпозијуму Уније удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије учествовало је 170  медицинских сестара и здравствених техничара  из Србије,  кантона Сарајево, дистрикта Брчко, Македоније и Немачке.

Имали смо прилику да се професионално искажемо и афирмишемо, да разменимо искуства и проширимо професионалне контакте.

Отворили смо путеве сарадње, проширили  знања у интересу боље стручне праксе.

Можемо рећи да наша Унија захваљујући високом професионализму сваког нашег члана, великој подршци сарадника из образовних, здравствених и других релевантних институција свакодневно унапређује сестринску праксу која је препознатљива по стручном и етичком деловању


Овогодишња тема округлог стола била је ”ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ИНОВАТИВНОЈ ТЕРАПИЈИ У ИНТЕРНОЈ МЕДИЦИНИ” са еминентним предавачима. Закључци округлог стола су следећи:

 1. Иновативна терапија даје платформу за побољшање здравственог стања пацијената, за продужетак живота и побољшање квалитета живљења;
 2. Са иновативном терапијом су одрживији здравствени системи, смањује се дужина хоспитализације;
 3. Друштвена заједница има више бенефита, јер се више људи брже враћа на рад;
 4. Остварује се економска вредност, отварају се нова радна места, мањи су директни и инидиректни трошкови
 5. БТ у реуматологији дугорочно спречава анатомска оштећења и тешке деформације зглобова, чиме се смањују и трошкови лечења за пацијента у будућности
 6. Компетентне МСТ су позване да дају савете у вези БТ, да информишу пт по свим питањима које пт постављају, као и у едукацији за примену терапије и припреми пацијената за конзилијум
 7. Здравствена нега пт на БТ се ослања на препоруке Светске здравствене организације, Америчког колеџа за реуматологију, Европске лиге за борбу против реуматизма, те је тако заузет  став да пацијенти на биолошкој терапији, поред поштовања мера превенције,  треба да се вакцинишу;
 8. Мултимодалним начином лечења тумора хипофизе постиже се код великог броја пацијената задовољавајућа контрола болести, што за резултат има значајно смањење морталитета и побољшање квалитета живота ових пацијената;
 9. МСТ има веома важну улогу у праћењу пацијента на супституционој терапији хормона раста;
 10. Основ успеха иновативне терапије лежи у холистичком приступу пацијенту;
 11. Да би тим функционисао потребан је обучен и стручан тим, добро развијене вештине комуникације као и висок степен емпатије за болесника и његову породицу;
 12. Ипак примат увек треба дати примарној превенцији у односу на све видове лечења, па макер то били и најмоћнији иновативни лекови.

На Четвртом Симпозијуму је представљена ПРОЦЕДУРА ЗА НЕГУ ХРОНИЧНИХ РАНА, коју су урадили др Ивица Зарев, др Александар Ћурчић, Драган Мартиновић –смт и Стојанка Јовановић-смс одељења Хирургије ОБ ”Студеница”Краљево, као смерница за Здравствене установе Србије.

Удружење медицинских сестара, бабица и здравствених техничара  ЗЦ ”Студеница” се представило са 14 радова од којих су два награђена и један похваљен. Марија Мијајловић је била председник Стручног одбора Четвртог Симпозијума УУМСЗТ Републике Србије.

 

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ

 УСМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

”МУЛТИПЛИ МИЈЕЛОМ-ПОДРШКА ПОРОДИЦЕ,”Весна Ћебеџија ОБ ”Студеница” Краљево;

 

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈА

”ЧИСТЕ РУКЕ – БЕЗБЕДНА БОЛНИЦА” – Данијела Симовић ОБ ”Студеница” Краљево

ПОХВАЉЕН РАД

”КВАЛИТЕТ ЖИВОТА”, Теодора Јеремић ОБ ”Студеница” Краљево

Посебну захвалницу за дугогодишњи допринос развоју сестринства Републике Србије добило је Удружење медицинских сестара, бабица и здравствених техничара  ЗЦ ”Студеница” Краљево.

                                                                   Марија Мијајловић,

                                  Главна сестра Опште болнице ”Студеница” Краљево