USAVRŠAVANJE I VAN GRANICA SRBIJE

USAVRŠAVANJE I VAN GRANICA SRBIJE
U okviru ''Forward'' programa Evropske asocijacije endoskopskih hirurga u periodu od 23. maja do 24. juna, u Napulju je boravio dr Ivica Zarev, specijalista opšte hirurgije, koji je završava subspecijalističke studije. Edukacija iz oblasti laparoskopske hirurgije odvijala se u Univerzitetskoj klinici Federico II na Odeljenju minimalno invazivne onkološke hirurgije, pod mentorstvom profesora Umberta Bracalea i Franceska Corcionea. O edukaciji i stečenom dragoc