ЗЛАТИБОР 10.-14.05.2022.

На Петом Симпозијуму Уније удружења медицинских сестара и здравствених техничара Р. Србије учествовало је 128  медицинских сестара и здравствених техничара  из Србије,  кантона Сарајево , дистрикта Брчко и Црне Горе.

Имали смо прилику да се професионално искажемо и афирмишемо, да разменимо искуства и проширимо професионалне контакте.

Отворили смо путеве сарадње, проширили  знања у интересу боље стручне праксе.

Можемо рећи да наша Унија захваљујући високом професионализму сваког нашег члана, великој подршци сарадника из образовних, здравствених и других релевантних институција свакодневно унапређује сестринску праксу која је препознатљива по стручном и етичком деловању

Овогодишња тема округлог стола је била ”ДЕМЕНЦИЈА – ДИЈАГНОЗА ИЛИ СУДБИНА” .

На основу изложених чињеница, дискусије и предлога, дошли смо  до закључка да се о деменција недовољно зна:

  1. Потребно је унапређење постојећег и стицање новог знања о њеним узроцима дијагностици, лечењу и превасходно о превенцији.
  2. Радити на унапређењу низа специфичних акција у које треба укључити све сегменте друштва.
  3. Неопходност постојања установа за посебну негу које су дизајниране за потребе особа са когнитивним оштећењима .
  4. Обезбедити максималну функционалност и сигурност за особе погоршаног здравственог стања.
  5. Спроводити едукацију оболелих за самопомоћ.
  6. Спроводити едукацију чланова породице који се брину о дементној особи.
  7. Пружати подршку неговатељима.
  8. Континуирано спроводити опсервацију оболелих.
  9. Размењивати искуства стечена у пракси.
  10. Урадити едукативни материјал за породицу како поступати са дементним пацијентом.

На централној прослави 12.маја поводом Међународног дана сестара Марија Мијајловић је одржала предавање на тему ”Наше сестре, наша будућност”, заједно са професорком Дивном Кекуш која је говорила о образовању и Тањом Ердељановић која је као представник Синдиката медицинских сестара и здравствених техничара РС говорила о проблемима који тиште сестринство.