У хотелу ”Оморика’ на Тари одржан је Шести Конгрес Уније удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије. Учествовало је 270 медицинских сестара и здравствених техничара из Србије, кантона Сарајево, дистрикта Брчко и Црне Горе.

Имали смо прилику да се професионално искажемо и афирмишемо, обновимо стечена и иновирамо знања и вештине од значаја за професионално учествовање у пружању здравствених услуга нашим корисницима и проширимо професионалне контакте

Конгрес нам је дао могућност да кроз пленарна предавања, усмене и постер презентације стручних радова учимо од других, да изношењем добрих примера стручне праксе из својих Установа учимо друге, да промовишемо професију, здравствене установе из којих долазимо, себе лично, да се дружимо и пошаљемо поруку да удружени, заједно, можемо премостити многе препреке професионалног напретка. На овогодишњем конгресу је организована трибина на тему:

ОБРАЗОВАЊЕМ ДО ЗВАЊА – ЗВАЊЕ И СТАТУС У СТРУЧНОЈ ПРАКСИ.

У оквиру трибине смо говорили о развоју средњег и високог образовања медицинских сестара у Србији и изазовима које доноси нов начин образовања и преквалификација у оквиру средњошколског образовања.

Истакнут је проблем дужине школовања преквалификаната у средњим школама.

Говорило се о предностма и и олакшицама Високошколског стручног образовања у приватним школама и утицају образовања на формирање професионалног идентитета медицинских сестара.

Организована су два округла стола на теме:

Ø Тимски приступ у спровођењу иновативног лечења карцинома дојке;

Ø Малигни меланом, иновативна терапија и специфичности здравствене неге;

На основу изложених чињеница, дискусије и предлога, дошли смо до закључка у оквиру првог округлог стола:

Ø Циљана терапија карцинома дојке спада у иновативне технике лечења која чини основ модерне онкологије који пацијентима омогућава продужетак и значајно побољшање квалитета живота, а медицинским сестрама поставља задатак стицања и примене нових знања.

Ø Мултидисциплинарни тим за лечење и негу пацијената са карциномом дојке, на иновативној терапији постао је основа сваког развијеног система..

Закључци другог округлог стола:

Ø Малигни меланом као малигни тумор меланоцита и пигментних младежа представља болест која се може превенирати.

Ø Без инвазивних дијагностичких процедура може се лако дијагностиковати, уз поштовање и елиминацију фактора ризика, едукацију здравствених радника и информисаност широке популације, може се спречити или бар открити у раном стадијуму.

Ø Уколико се болест манифестује постоје различити видови лечења у зависности од стадијума болести.

Ø Као примат у лечењу метатстаских меланома представља имуно и таргет терапија која пацијенту омогућава ”живот без бола”

Предавачи су нам и овога пута пружили прилику да се упознамо са иновативним видовима лечења у онкологији и могућности да истакнемо значај тимског приступа у процесу дијагностике, лечења и спровођења здравствене неге.

Удружење медицинских сестара, бабица и здравствених техничара ЗЦ ”Студеница”се представило са једном постер презентацијом и дванаест усмених презентација. Приказани радови су били истраживачки са примерима из праксе .

Награђено је 7 радова, од тога су 2 рада из Краљева.

Награђени аутори су:

УСМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Ø МЕРЕ ПРИСИЛЕ И ФИЗИЧКОГ СПУТАВАЊА У ПСИХИЈАТРИЈИ И ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА – Сузана Гајовић, ОБ ”Студеница” Краљево.

Ø ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИЈЕНТА НАКОН ПОВРЕДЕ НАСТАЛЕ ПОЉОПРИВРЕДНОМ МАШИНОМ – Бранкица Балтић, ДЗ Краљево.

До нових сусрета и нових успеха,

срдачно ваше, сестре УМСЗТ ЗЦ ”Студеница” Краљево.

 

Председник УМСЗТ ЗЦ ”Студеница” Краљево

Марија Мијајловић