Општа болница “Студеница” Краљево
Југ Богданова 110, Краљево
Подрачун број: 840-870661-64

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Стање средстава на рачуну на дан: 11.04.2019 4,131,765.31
Стање претходног дана  10.04.2019. 6,197,790.69
Уплате РФЗО на дан  11.04.2019  
Уплате од партиципације на дан  11.04.2019 26,662.00
Остале уплате на дан 11.04.2019.  
УКУПНО УПЛАЋЕНО: 26,662.00
   
   
ИЗВРШЕНО ПЛАЋАЊЕ ПО НАМЕНАМА НА ДАН 11.04.2019.  
ЛЕКОВИ У ЗУ  
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ  
ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА  
ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО  
ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ  
КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ  
ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ (осим епоетина) 1,789,480.22
СУДСКА МЕДИЦИНА  
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ  
ИМПЛАНТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (протезе)  
УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (валвуле, рингови и остали материјал у кардиохирургији)  
ПЕЈСМЕЈКЕРИ И  ЕЛЕКТРОДЕ  
СТЕНТОВИ  
ГРАФТОВИ  
ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (интраокуларна сочива, кохлеарни импланти и остало)  
ЕНЕРГЕНТИ  
ИСХРАНА БОЛЕСНИКА  
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 155,771.37
OБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ЗА УСЛУГЕ ФАКТУРИСАНЕ ПОРЕД ПРЕДРАЧУНА 147,435.79
ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ  
УКУПНО: 2,092,687.38