Razvoj zdravstvene službe na ovom području ima bogatu tradiciju. Počinje iz davnina, još od stvaranja prve srpske bolnice u Manastiru  Studenica u XII veku, koja je nosila naziv “Sveti duh”. Sava Nemanjić je u okviru bolnice odvojio odeljenje za duševne od odeljenja za telesne  bolesnike.
Prvi vodovod i kanalizacija izgrađeni su u Manastiru Studenica 1196. godine, što svedoči o visokom higijenskom nivou u ondašnjem  periodu. Druga bolnica je nastala u Manastiru Žiča 1217. godine. Posle II srpskog ustanka 1817. godine osnovana je prva narodna  ambulanta Kneževića u Karanovcu (Kraljevu).

Prvi podaci o bolnici

Prvi podatak o bolničkoj zaštiti na ovom području datira iz 1837. godine,  kada je u Karanovačkom garnizonu osnovana mala bolnica. Polovinom  XIX veka bila je osnovana i bolnica za lečenje obolelih od sifilisa, koja je  potom preseljena kod Raške.
U Kraljevu je 1863. godine osnovana jedna od prvih bolnica u Srbiji u XIX veku, kada počinje organizovano lečenje stanovništva. Prvi upravnik bolnice je bio lekar Jovan sa platom od 37 talira. Prva apoteka dobila je odobrenje za rad 1881. godine, od kada i  zvanično počinje razvoj apotekarske službe u Kraljevu. Prvi apotekar je bio Dušan Todorović.
Prva građanska bolnica
U Kraljevu se tek 1895. godine, odobrenjem Ministarstva unutrašnjih dela, odnosno njegovog Sanitetskog odeljenja, otvara prva građanska bolnica, i to kao privremena sreska bolnica, smeštena privremeno u nenamenskoj zgradi sa 10, odnosno 15 kreveta. Grad i srez dobijaju novoizgrađenu sresku bolnicu sa 50 kreveta, paviljonskog tipa, opšteg smera, tek 1913. godine.
Od 1936 – 1940. godine zapisano je da postoji Bolnica Moravske banovine. Upravnik Bolnice 1940. godine je bio dr Vitomir Govedarević, hirurg, koji je u izveštaju naveo da je izvršeno 800 operacija.
U 1962. godini na području Kraljeva postojale su sledeće zdravstvene ustanove:
1.Opšta bolnica, osnovana 1863. godine,
2.Dom narodnog zdravlja, osnovan 1953. godine,
3.Antituberkulozni dispanzer sa stacionarom, osnovan 1947. godine,
4.Centar za zdravstvenu zaštitu majki dece, osnovan 1962. godine,
5.Zavod za zdravstvenu zaštitu, osnovan 1949. godine,
6.Zubna poliklinika, osnovana 1958. godine,
7.Apoteke: “Zdravlje”, “Pomoć”, “Crveni krst” i Apoteka Mataruška Banja,
8.Zdravstvena stanica Fabrike vagona, osnovana 1937. godine,
9.Zdravstvena stanica “Magnohrom”, osnovana 1958. godine,
10.Zdravstvena stanica Ribnica,
11.Zdravstvena stanica “Ženeva”,
12.Zdravstvena stanica Lađevci,
13.Zdravstvena stanica Mataruška Banja,
14.Zdravstvena stanica Ušće, osnovana 1955. godine sa ambulantama u Gokčanici, Mlanči i Ušću,
15.Zdravstvena stanica Samaila,
16.Zdravstvena stanica Vrba,
17.Zdravstvena stanica “Jasen”,
18.Zdravstvena stanica “ŽTP”,
19.Prirodno lečilište Mataruška Banja (Akcionarsko društvo za eksploataciju mineralne vode, osnovano 1900. godine),
20.Prirodno lečilište Bogutovačka Banja, osnovano 1968. godine.
Medicinski centar u Kraljevu osnovan je 1967. godine, a u njegov sastav ulaze: Dom zdravlja, Zubna poliklinika, Zdravstvene stanice Ribnica, Lađevci, Samaila, Prva zdravstvena stanica, Zdravstvena stanica Mataruška Banja, Zdravstvena stanica Vrba, Antituberkulozni dispanzer i Opšta bolnica. Kao samostalne ustanove rade: Zavod za zdravstvenu zaštitu,  Narodna apoteka Kraljevo u čiji su sastav 1963. godine ušle Apoteke: “Zdravlje”, “Crveni krst”, “Pomoć” i Apoteka Mataruška Banja, Zdravstvena stanice “Fabrika vagona”, “Magnohrom”, “Jasen” i “ŽTP” i Prirodno lečilište Mataruška Banja.
Dispanzer za medicinu rada osnovan je 1968. godine spajanjem zdravstvenih stanica: “Fabrika vagona”, “Magnohrom” i “Jasen”. Integracioni procesi u zdravstvu se nastavljaju, tako da se 1973. godine osniva Medicinski centar u čiji sastav ulaze, pored Doma zdravlja i Bolnice,  Zavod za zdravstvenu zaštitu i apoteke. Dispanzer za medicinu rada se integriše sa Medicinskim centrom 1976.  godine.
Osnivanje Zdravstvenog centra “Studenica”
Iz sastava Medicinskog centra “Dr Ljubinko Đorđević” izdvaja se Zavod  za zaštitu zdravlja 1983. godine.
U 1992. godini donošenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti osnivaju se zdravstveni centri. Tako se na području Kraljeva osniva Zdravstveni centar “Studenica” u čiji sastav su, pored Doma zdravlja Kraljevo, Opšte bolnice, Apoteke, Dispanzera za medicinu rada, koji su bili u sastavu Medicinskog centra “Dr Ljubinko Đorđević”, ušli: Dom zdravlja Vrnjačka banja, Dom zdravlja Raška i Apoteka Raška. Iz Zdravstvenog centra ”Studenica” 1994. godine izdvaja se Apotekarska ustanova Kraljevo.
Razvoj zdravstva u Kraljevu
U 1994. godini na teritoriji opštine Kraljevo postoje sledeće zdravstvene  ustanove:
  1. Zdravstveni centar “Studenica”,
  2. Zavod za zaštitu zdravlja,
  3. Apotekarska ustanova,
  4. Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju “Agens” Mataruška Banja
  5. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u železničkom saobraćaju “Beograd” u Beogradu – Zdravstvena stanica “Kraljevo” u Kraljevu
Izgradnja Hirurške bolnice
Povećanjem stope doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih i sredstvima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, obezbeđena su sredstva za izgradnju Hirurške bolnice. Izgradnja hirurške bolnice započeta  je 1978. godine, ali zbog nedovoljnog priliva sredstava, završena je 1999. godine i useljena za vreme rata. Stvoreni su povoljni smeštajni uslovi za bolesnike i za rad zdravstvenih radnika. U njoj su smeštena sledeća odeljenja i službe: hirurško, ortopedsko, urološko, dečije hirurško, oftalmološko, otorinolaringološko sa maksilofacijalnom hirurgijom, ginekološko, akušersko i dečije odeljenje, opercioni blok, anesteziologija sa reanimacijom i rentgen dijagnostika. U posebnoj zgradi smešten je antituberkulozni dispanzer sa pneumoftiziološkim odeljenjem i služba za  patologiju i sudsku medicinu.
Renoviranje stare bolnice
Stara zgrada bolnice je kompletno adaptirana 2001. godine. Novi smeštajni prostor omogućuje pacijentima da se prijatnije osećaju i da imaju uslove za održavanje lične higijene, kojih nije bilo u staroj bolnici. Stvoreni su i povoljniji uslovi za rad zdravstvenih radnika. U njoj su smeštena internistička odeljenja bolnice: interno, hemodijaliza, neuropsihijatrijsko, dermatovenerološko, infektivno i služba za gastroenterologiju.
Zemljotres koji  je novembra 2010. godine pogodio Kraljevo i okolinu je znatno oštetio zgradu Internističke bolnice, tako da su sva odeljenja (220 postelja) preseljena u Hiruršku bolnicu. Obezbeđenje neophodnih finansijskih sredstava, projektne dokumentacije, raspisivanje tendera i sprovođenje neophodnih procedura, usporilo je početak rekonstrukcije, pa je tek u avgistu 2013. godine potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji zgrade Internističke bolnice sa preduzećem ”Tončev gradnja” iz Surdulice.
Neophodna finansijska sredstva obezbedilo je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rekonstruisano je 5500 m2 korisne površine, a ukupna vrednost izvedenih radova je iznosila 90 miliona dinara.
Dana 29. aprila 2015. godine svečano je otvoren Internistički odsek Opšte bolnice ”Studenica”, a otvaranju je prisustvovao i Ministar zdravlja ass dr Zlatibor Lončar.
Direktori Medicinskog centra ”dr Ljubinko Đorđević” (1967. – 1990.)
dr Jaroslav Jovanović, pedijatar, od 1967. do 1970. godine;
dr Tomislav Milić, hirurg, od 1970. do 1974. godine;
dr Desimir Sretović, radiolog, od 1974. do 1987. godine;
dr Blagoje Nauparac, oftalmolog, od 1987. do 1992. godine.
Odlukom Skupštine Republike Srbije, 26. jula 1990. godine Medicinski centar ”dr Ljubinko Đorđević” menja ime u Zdravstveni centar ”Studenica” Kraljevo.
Direktori Zdravstvenog centra ”Studenica”, od 1990. godine
Dr Rade Vukašinović, pedijatar, od 1992. do 1998. godine;
Dr Momčilo Đurović, anesteziolog, od 1998. do 2000. godine;
Dr Dragan Arsić, dečji hirurg, od 2000. do 2001. godine;
Dr Ljubiša Đoković, radiolog, od 2001. do 2003. godine;
Dr dragan Arsić, dečji hirurg od 2003. do 2012. godine;
Dr Zvonimir Veselinović, hirurg, od 2012. do 2014. godine.
Opšta bolnica ”Studenica” Kraljevo kao samostalni subjekt postoji od 30.09.2014. godine, a na njenom čelu se nalazi v.d. direktora mr sci med dr Zoran Mrvić, specijalista dečje hirurgije i dečje urologije.