Poziv za podnošenje ponuda 11-17-20 Hirurški setovi i mantili
Konkursna dokumentacija 11-17-20 Hirurški setovi i mantili
Odluka o dodeli ugovora 11-17-20 Hirurški setovi i mantili


Poziv za podnošenje ponuda 11-16-20 Poštanske usluge
Konkursna dokumentacija 11-16-20 Poštanske usluge
Izmena konkursne dokumentacije 11-16-20 Poštanske usluge
Obaveštenje o produženju roka 11-16-20 Poštanske usluge
Odgovor 11-16-20-1 Poštanske usluge
Odluka o dodeli ugovora 11-16-20 Poštanske usluge


Poziv za podnošenje ponuda 11-15-20 Medicinski materijal
Konkursna dokumentacija 11-15-20 Medicinski materijal
Odluka o obustavi 11-15-20 Medicinski materijal
Odluka o dodeli ugovora 11-15-20 Medicinski materijal


Poziv za podnošenje ponuda 11-14-20 Tabletirana so
Konkursna dokumentacija 11-14-20 Tabletirana so
Obaveštenje o produženju roka 11-14-20 Tabletirana so
Izmena konkursne dokumentacije 11-14-20 Tabletirana so
Odluka o dodeli ugovora 11-14-20 Tabletirana so


Poziv za podnošenje ponuda 11-13-20 Tečni deterdžent za ručno pranje posuđa
Konkursna dokumentacija 11-13-20 Tečni deterdžent za ručno pranje posuđa
Odluka o dodeli ugovora 11-13-20 Tečni deterdžent za ručno pranje posuđa


Poziv za podnošenje ponuda 11-12-20 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Konkursna dokumentacija 11-12-20 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju
Odluka o dodeli ugovora 11-12-20 Reagensi i potrošni materijal za laboratoriju


Poziv za podnošenje ponuda 11-11-20 Namirnice za kuhinju
Konkursna dokumentacija 11-11-20 Namirnice za kuhinju
Odluka o dodeli ugovora 11-11-20 Namirnice za kuhinju


Poziv za podnošenje ponuda 11-10-20 Tehnička i tabletirana so
Konkursna dokumentacija 11-10-20 Tehnička i tabletirana so
Izmena konkursne dokumentacije 11-10-20 Tehnička i tabletirana so
Obaveštenje o produženju roka 11-10-20 Tehnička i tabletirana so
Odluka o dodeli ugovora 11-10-20 Tehnička i tabletirana so


Poziv za podnošenje ponuda 11-09-20 Materijal za transfuziju
Konkursna dokumentacija 11-09-20 Materijal za transfuziju
Odluka o dodeli ugovora 11-09-20 Materijal za transfuziju


Poziv za podnošenje ponuda 11-08-20 Fiksna telefonija
Konkursna dokumentacija 11-08-20 Fiksna telefonija
Odgovor 11-08-20-1 Fiksna telefonija
Odluka o dodeli ugovora 11-08-20 Fiksna telefonija


Poziv za podnošenje ponuda 11-07-20 Stapleri
Konkursna dokumentacija 11-07-20 Stapleri
Obaveštenje o produženju roka 11-07-20 Stapleri
Izmena konkursne dokumentacije 11-07-20 Stapleri
Odluka o dodeli ugovora 11-07-20 Stapleri


Poziv za podnošenje ponuda 11-06-20 Neregistrovani lekovi
Konkursna dokumentacija 11-06-20 Neregistrovani lekovi
Odluka o dodeli ugovora 11-06-20 Neregistrovani lekovi


Poziv za podnošenje ponuda 11-05-20 Hirurške mrežice i tot trake
Konkursna dokumentacija 11-05-20 Hirurške mrežice i tot trake
Odluka o dodeli ugovora 11-05-20 Hirurške mrežice i tot trake


Poziv za podnošenje ponuda 11-04-20 Kancelarijski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 11-04-20 Kancelarijski potrošni materijal
Odluka o dodeli ugovora 11-04-20 Kancelarijski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponuda 11-03-20 Štampani obrasci
Konkursna dokumentacija 11-03-20 Štampani obrasci
Odluka o dodeli ugovora 11-03-20 Štampani obrasci


Poziv za podnošenje ponuda 11-02-20 Hemijska sredstva za mašinsko pranje veša
Konkursna dokumentacija 11-02-20 Hemijska sredstva za mašinsko pranje veša
Odgovor 11-02-20-1 Hemijska sredstva za mašinsko pranje veša
Odluka o dodeli ugovora 11-02-20 Hemijska sredstva za mašinsko pranje veša
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 11-02-20 Hemijska sredstva za mašinsko pranje veša


Poziv za podnošenje ponuda 11-01-20 Usluge održavanje informativnih sistema
Konkursna dokumentacija 11-01-20 Usluge održavanje informativnih sistema
Odluka o dodeli ugovora 11-01-20 Usluge održavanje informativnih sistema