Средствима Националне службе за запошљавање у износу од 13,5 милиона динара и 3,5 милиона динара из Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, финансирани су пројекти јавних радова који ће се у Краљеву спроводити у наредна четири месеца.

У овим радовима ће бити ангажовано укупно 119, односно 95 теже запошљивих лица и 24 особе са инвалидитетом. Ове године одобрен је 21 пројекат, а приоритет су имали они из области социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и заштите животне средине.

Општа болница ”Студеница” је конкурисала са два пројекта и оба су одобрена. За пројекат ”Медицинска и немедицинска помоћ и подршка болесницима на стационарном лечењу” одобрена су средства за ангажовање 14 лица и то 10 медицинских сестара са средњом стручном спремом, две са вишом и два лекара. У оквиру пројекта ”Систематско сакупљање отпада, предострожност и превентива, послови одржавања и уређења зелених површина” одобрена су средства за ангажовање пет немедицинских радника.

Директор наше болнице – др Зоран Мрвић је рекао да ће се анагажовани у немедицинском пројекту поред наведених послова, бавити и сређивањем болничке архиве. Што се медицинског кадра из овог програма тиче, након вишегодишњег чекања на запослење, кроз јавне радове ће се они вратити у струку, што представља добру основу одакле ће касније конкурисати за посао на одређено време или за стално запослење.

”Вредност радова за медицински пројекат је 2.086 000, а за други је око   750 000 динара. Ангажовање радника на овај начин је веома значајно и за нашу установу јер долази сезона годишњих одмора па је овакав вид помоћи, у првом реду медицинског кадра, драгоцен”, истакао је др Мрвић.

Уговори за спровођење јавних радова свечано су уручени представницима укупно 19 послодаваца. Поред наше установе, јавни радови ће се спроводити и у Дому здраља Краљево, Специјалној болници ”Агенс”, ЈКП ”Чистоћа”, Предшколској установи ”Олга Јовичић – Рита”, Удружењу параплегичара, Удружењу слепих и слабовидих лица, и другим удружењима грађана са територије града Краљева.