Sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu od 13,5 miliona dinara i 3,5 miliona dinara iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, finansirani su projekti javnih radova koji će se u Kraljevu sprovoditi u naredna četiri meseca.

U ovim radovima će biti angažovano ukupno 119, odnosno 95 teže zapošljivih lica i 24 osobe sa invaliditetom. Ove godine odobren je 21 projekat, a prioritet su imali oni iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i zaštite životne sredine.

Opšta bolnica ”Studenica” je konkurisala sa dva projekta i oba su odobrena. Za projekat ”Medicinska i nemedicinska pomoć i podrška bolesnicima na stacionarnom lečenju” odobrena su sredstva za angažovanje 14 lica i to 10 medicinskih sestara sa srednjom stručnom spremom, dve sa višom i dva lekara. U okviru projekta ”Sistematsko sakupljanje otpada, predostrožnost i preventiva, poslovi održavanja i uređenja zelenih površina” odobrena su sredstva za angažovanje pet nemedicinskih radnika.

Direktor naše bolnice – dr Zoran Mrvić je rekao da će se anagažovani u nemedicinskom projektu pored navedenih poslova, baviti i sređivanjem bolničke arhive. Što se medicinskog kadra iz ovog programa tiče, nakon višegodišnjeg čekanja na zaposlenje, kroz javne radove će se oni vratiti u struku, što predstavlja dobru osnovu odakle će kasnije konkurisati za posao na određeno vreme ili za stalno zaposlenje.

”Vrednost radova za medicinski projekat je 2.086 000, a za drugi je oko   750 000 dinara. Angažovanje radnika na ovaj način je veoma značajno i za našu ustanovu jer dolazi sezona godišnjih odmora pa je ovakav vid pomoći, u prvom redu medicinskog kadra, dragocen”, istakao je dr Mrvić.

Ugovori za sprovođenje javnih radova svečano su uručeni predstavnicima ukupno 19 poslodavaca. Pored naše ustanove, javni radovi će se sprovoditi i u Domu zdralja Kraljevo, Specijalnoj bolnici ”Agens”, JKP ”Čistoća”, Predškolskoj ustanovi ”Olga Jovičić – Rita”, Udruženju paraplegičara, Udruženju slepih i slabovidih lica, i drugim udruženjima građana sa teritorije grada Kraljeva.