26. juni – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

26. juni – Međunarodni dan protiv zloupotrebe                      i nezakonite trgovine drogama
Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan se obeležava širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o velikom društvenom problemu koji predstavlja, pre svega, ilegalna droga i za aktivan odnos u suzbijanju pr...