Zahvaljujući sredstvima donatora – 9 poslovnih saradnika, kupljen je savremen aparat za pranje i dezinfekciju endoskopa. Linija najnovije generacije, vredna 6.984.972 dinara, instalirana je u Kabinetu za gastroenterologiju i za sada je jedina u Srbiji. Omogućava kompletnu dezinfekciju jer se sastoji od uređaja za pretpranje, pranje i sušenje fleksibilnih endoskopa.

V.d. direktor OB ”Studenica” dr Zoran Mrvić, rekao je da je pored toga, sredstvima od oportuniteta koje je dodelilo Ministarstvo pravde Republike Srbije kupljen jedan kolonoskop u vrednosti od 2.382.000, a sredstvima opredeljenim od Ministarstva zdravlja jedan gastroskop. Time je kabinet kompletno opremljen, što će znatno poboljšati uslove za rad, kao i kvalitet pruženih usluga. Naša bolnica učestvuje u državnom projektu skrininga karcinoma debelog creva, gde beleži odlične rezultate. Kraljevo je drugi grad u Srbiji po broju urađenih kolonoskopija, na osnovu kojih se na vreme otkrivaju početne promene koje dovode do nastanka karcinoma debelog creva.

Dr Predrag Milenković, šef Odseka za gastroenterologiju, istakao je da je sada ovaj kabinet jedan od najsavremenijih ne samo u Srbiji, već i u širem regionu. Dobro opremljen kabinet za endoskopiju, pored savremenog aparata za dezinfekciju, podrazumeva i nabavku savremenih endoskopskih video lanaca koji zahvaljujući komponentama sa izuzetnom rezolucijom  pružaju mogućnost lekaru da kvalitetno odradi dijagnostiku, kao i interventne procedure. U Odseku za gastroenterologiju su i lekari i tehničari obučeni za rad na savremenim aparatima, prate se novine vezane za rad u endoskopiji, jedino što im je trebalo je podrška u vidu nabavke savremene opreme, koju su kupovinom ovih aparata i dobili.

Glavni tehničar u Odseku za gastroenterologiju – Petar Torlaković, rekao je da na pregled u endoskopski kabinet dolaze i pacijenti sa teritorije Čačka, Vrnjačke Banje, Trstenika, Raške, Novog Pazara, Tutina, itd. Radi se o velikom broju pacijenata, velikom broju obavljenih endoskopija.

Kada se tome doda i broj pregleda u okviru skrining programa, dolazimo do velikih cifara. Primera radi, na klinikama se godišnje uradi 350 skrining pregleda, kod nas preko 200, u Somboru 50 do 60, u Kruševcu 10 do 20, a u Čačku se ne rade endoskopski pregledi.

Zbog toga je opremanje ovog kabineta savremenim aparatima veoma značajno, jer će se poboljšati i ubrzati dijagnostika, a time i lečenje naših pacijenata.