САВРЕМЕНА ОПРЕМА ЗА ЕНДОСКОПСКИ КАБИНЕТ

САВРЕМЕНА ОПРЕМА ЗА ЕНДОСКОПСКИ КАБИНЕТ
Захваљујући средствима донатора – 9 пословних сарадника, купљен је савремен апарат за прање и дезинфекцију ендоскопа. Линија најновије генерације, вредна 6.984.972 динара, инсталирана је у Кабинету за гастроентерологију и за сада је једина у Србији. Омогућава комплетну дезинфекцију јер се састоји од уређаја за претпрање, прање и сушење флексибилних ендоскопа. В.д. директор ОБ ''Студеница'' др Зоран Мрвић, рекао је да је поред тога, средствима од опортуните