ИЗВРШЕНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА БОЛНИЧКОГ КРУГА

ИЗВРШЕНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА БОЛНИЧКОГ КРУГА
У складу са планираним активностима градског Одељења цивилне  заштите, припадници дела 246. јединице батаљона атмосферско биолошко – хемијске одбране (АБХО) из Крушевца извршили су дезинфекцију круга Опште болнице ''Студеница'' и Дома здравља Краљево. Поред тога, урађена је и биолошка дезинфекција улица, тротоара и градских површина. Једна од две цистерне, колико је било ангажовано на овим пословима, била је на терену у Рибници. Дезинфекција је вршена рас...