ODLAZAK HEROJA

ODLAZAK HEROJA
prim. dr Miodrag Lazić (1955 – 2020) Prim. dr Miodrag Lazić je rođen 31. maja 1955. godine  u Beogradu, gde je završio osnovnu školu. Otac mu je bio oficir tadašnje JNA, pa se zbog njegove prekomande porodica seli u Niš, gde dr Lazić završava gimnaziju i studije medicine. Specijalizaciju iz hirurgije je završio na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega se vraća u Niš i zapošljava najpre u Vojnoj bolnici, a kasnije prelazi na Hiruršku kliniku KC Niš. Od ...

BORBA PROTIV VIRUSA UZ POMOĆ LEKARA IZ RUSIJE I KINE

BORBA PROTIV VIRUSA UZ POMOĆ LEKARA IZ RUSIJE I KINE
U skladu sa merama koje preduzima Vlada Republike Srbije, iz Rusije je stiglo 11 aviona humanitarne pomoći, a takođe i sedam timova ruskih vojnih stručnjaka. Raspoređeni su u Beogradu, Somboru, Pančevu i Kraljevu i imaju zadatak da prouče simptome i ponašanje virusa u Srbiji, kako bi novim saznanjima pomogli u pronalaženju vakcine protiv koronavirusa. Tokom prošle nedelje obišli su i našu ustanovu, održali zajednički sastanak sa menadžmentom Opšte bolnice ''Stud...