ЈОШ ЈЕДНА КОМПАНИЈА ПОМАЖЕ БОЛНИЦИ

ЈОШ ЈЕДНА КОМПАНИЈА ПОМАЖЕ БОЛНИЦИ
Компанија ''Roaming Networks'' са седиштем у Београду је специјализована за пројектовање, инсталацију, интеграцију и одржавање телекомуникационих радио и радио – релејних приступних мрежа. У складу са својим начелима и доказаном друштвеном одговорношћу, одлучили су да помогну болницама које се боре са короноавирусом. Захваљујући пријатељским везама са нашим лекарима, посебно са др Звонимиром Веселиновићем - начелником Службе за општу хирургију, а на предл...