U petak, 11. septembra, direktor Opšte bolnice ”Studenica” dr Zoran Mrvić je održao kolegijum sa načelnicima i glavnim sestrama službi. Nakon veoma teškog perioda u kome je broj obolelih od korona virusa svakim danom bivao sve veći, nastupilo je zatišje koje je iskorišćeno za analizu svega urađenog i otklanjanje eventualnih nedostataka.

Mr sci. med. dr Zoran Mrvić je najpre pohvalio rad svih zaposlenih koji su učestvovali u radu Kovid bolnice, a bilo ih je preko 200 koji su direktno učestvovali, (lekara, medicinskih sestara, vozača, spremačica, servira, zaposlenih u Službi za održavanje, itd) i još toliko zaposlenih koji su bili indirektno uključeni. Zahvalio je na velikom trudu, zalaganju, pokazanoj spremnosti i solidarnosti, što je rezultiralo sprečavanjem nekotrolisanog širenja virusa i konačno dovelo do smanjenja broja obolelih u našem gradu. Cilj je ostvaren, a to je sprečavanje da virus prodre u Hiruršku bolnicu, na šta smo veoma ponosni.

Direktor je izneo podatke o radu Kovid ambulante i Kovid bolnice:

U periodu od 15.03. do 10.09. hospitalizovano je 513 pacijenata, od toga u periodu od 21.06. do 10. septembra 371 pacijent;

U Kovid ambulanti je u periodu od 15.03 do 10.09. pregledano 2 607 pacijenata, od toga 613 od 15.03 do 21. juna, a od tada do 10. septembra pregledano je 1 994 pacijenata.

U periodu od 15.03. do 10.09. urađeno je 5 973 pregleda, od toga 3 562 prvih pregleda i 2 411 kontrolnih.

Od 21.06. do 10.09.  urađeno je 5 157 pregleda, od čega 2 852 prvih i 2 305 kontrolnih pregleda.

Na teritoriji grada Kraljeva je od 15.03. do 10.09 testirano ukupno 8 284 građana, od čega je sa pozitivnim nalazom bilo njih 1 392.

Svi uočeni nedostaci, koji nisu mogli biti otklonjeni ”u hodu”, rešavaju se postupno: u internističkom odseku su u svim bolesničkim sobama instalirani priključci za dovod kiseonika, napravljen je poseban ulaz sa sporedne strane Odeljenja za infektivne bolesti kako se ne bi ukrštali pacijenti sa korona virusom sa ostalim pacijentima, u Službi za intenzivnu negu i reanimaciju su svi aparati servisirani, tako da je sve spremno za eventualni novi talas epidemije korona virusa.

Komunikacija između načelnika Službi, dogovor u vezi organizacije dnevnih zadataka je ključna za obavljanje nesmetanog rada Službi. Zbog toga je potrebno organizovati organizovati sastanke i dogovore načelnika i glavnih sestara Službi na sedmičnom nivou.

Direktor je, takođe, preneo zaključke sa sastanka koji je održao ministar zdravlja sa direktorima Bolnica. Jedna od preporuka je da se od 14. septembra uspostavi redovan rad u specijalističkim ambulantama, kao i  operativni program, što je u našoj ustanovi sprovedeno.

Iako je vanredna situacija u Kraljevu ukinuta, nabavljen je dovoljan broj zaštitne opreme i ustanovljeni su svi potrebni protokoli da se u slučaju novog talasa epidemije oboleli zbrinu na pravi način, a zaposleni zaštite.

Uz odgovoran, timski rad, rezultati sigurno neće izostati.