U okviru Projekta ”Hitan odgovor Republike Srbije na Covid -19”, a u saradnji sa Svetskom bankom, Ministarstvo zdravlja je našoj bolnici obezbedilo 30 modernih bolničkih kreveta. Dopremljeno je 10 kreveta za intenzivnu i 20 za poluintenzivnu negu. Raspoređeni su, u skladu sa svojom namenom, u službama koje u svom sastavu imaju jedinice poluintenzivne i intenzivne nege.  

Radi se o krevetima koji su dizajnirani u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima koje nalaže zdravstvena nega, praktičnim, funkcionalno prilagodljivim, sa jednostavnim korišćenjem. Opremljeni su specijalnim medicinskim dušecima sa antidekubitalnim svojstvima i ostalom dodatnom opremom.

Zahvaljujući ovoj nabavci, ostvarenoj uz pomoć Ministarstva zdravlja, kao i brojnim ranijim donacijama, zamenjeni su stari bolnički kreveti. Na taj način obezbeđeni su odlični uslovi za konforan smeštaj i uspešno lečenje naših pacijenata, posebno onih koji zahtevaju intenzivnu negu.