IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
Dr Dimitrije Nešić, ortopedski hirurg-traumatolog u penziji (1940 – 2022) Dr Dimitrije Nešić je rođen 09.08.1940. godine u Zaječaru. Medicinski fakultet je završio u Beogradu, kao i specijalizaciju iz ortopedije sa traumatologijom, 1974. godine. Kao mlad lekar specijalista bio je veoma zainteresovan za razvoj Službe za ortopediju i sopstveno usavršavanje. Od 1979. do 1984. godine radio je u Centru za rehabilitaciju u Mataruškoj Banji. Nakon toga, vraća se