ИН МЕМОРИАМ

ИН МЕМОРИАМ
Др Димитрије Нешић, ортопедски хирург-трауматолог у пензији (1940 – 2022) Др Димитрије Нешић је рођен 09.08.1940. године у Зајечару. Медицински факултет је завршио у Београду, као и специјализацију из ортопедије са трауматологијом, 1974. године. Као млад лекар специјалиста био је веома заинтересован за развој Службе за ортопедију и сопствено усавршавање. Од 1979. до 1984. године радио је у Центру за рехабилитацију у Матарушкој Бањи. Након тога, враћа се