PRIMENA SAVREMENIH METODA U SLUŽBI ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU

PRIMENA SAVREMENIH METODA  U SLUŽBI ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU
Protekle nedelje smo ugostili prof. dr Radmila Jankovića, direktora Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Kliničkog centra Niš, koji je kraljevačkim kolegama pomogao u primeni savremenih metoda pri operativnom lečenju pacijenata. Prof. dr Radmilo Janković je, pored toga što rukovodi klinikom, profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu, sekretar Evropskog udruženja anesteziologa i intenzivista (čije je sedište u Briselu), član Stručne komisije za anestezij...