ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ МЕТОДА У СЛУЖБИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И РЕАНИМАЦИЈУ

ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ МЕТОДА  У СЛУЖБИ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И РЕАНИМАЦИЈУ
Протекле недеље смо угостили проф. др Радмила Јанковића, директора Клинике за анестезију и интензивну терапију Клиничког центра Ниш, који је краљевачким колегама помогао у примени савремених метода при оперативном лечењу пацијената. Проф. др Радмило Јанковић је, поред тога што руководи клиником, професор на Медицинском факултету у Нишу, секретар Европског удружења анестезиолога и интензивиста (чије је седиште у Бриселу), члан Стручне комисије за анестезиј...