31. januar – Nacionalni dan bez duvana

31. januar – Nacionalni dan bez duvana
U Srbiji se svakog 31. januara tradicionalno obeležava Nacionalni dan bez duvana, ove godine  pod sloganom ''365 dana bez duvana''. Upotreba duvana štetno deluje na celokupan organizam i jedan je od faktora rizika koji je zajednički za četiri najzastupljenije bolesti u svetu: bolesti srca i krvnih sudova, maligne bolesti, dijabetes i hronične respiratorne bolesti. Pored zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posledica, uključujući i povećane troškove lečenja ...

SEĆANJE

SEĆANJE
Dr Dragan Arsić, specijalista dečje hirurgije (1951. – 2024.) Danas je u Kraljevu, posle teže bolesti, preminuo dr Dragan Arsić, specijalista dečje hirurgije i dugogodišnji direktor Zdravstvenog centra ''Studenica''. Dr Dragan Arsić je rođen 22.marta 1951. godine u Mušnikovu, Opština Prizren. Medicinski fakultet je završio u Beogradu 1977. godine, a specijalistički ispit iz dečje hirurgije položio je 1985. godine, takođe u Beogradu. U Zdravstvenom centru '