Позив за подношење понуда 11-17-20 Хируршки сетови и мантили
Конкурсна документација 11-17-20 Хируршки сетови и мантили
Одлука о додели уговора 11-17-20 Хируршки сетови и мантили


Позив за подношење понуда 11-16-20 Поштанске услуге
Конкурсна документација 11-16-20 Поштанске услуге
Измена конкурсне документације 11-16-20 Поштанске услуге
Обавештење о продужењу рока 11-16-20 Поштанске услуге
Одговор 11-16-20-1 Поштанске услуге
Одлука о додели уговора 11-16-20 Поштанске услуге


Позив за подношење понуда 11-15-20 Медицински материјал
Конкурсна документација 11-15-20 Медицински материјал
Одлука о обустави 11-15-20 Медицински материјал
Одлука о додели уговора 11-15-20 Медицински материјал


Позив за подношење понуда 11-14-20 Таблетирана со
Конкурсна документација 11-14-20 Таблетирана со
Обавештење о продужењу рока 11-14-20 Таблетирана со
Измена конкурсне документације 11-14-20 Таблетирана со
Одлука о додели уговора 11-14-20 Таблетирана со


Позив за подношење понуда 11-13-20 Течни детерџент за ручно прање посуђа
Конкурсна документација 11-13-20 Течни детерџент за ручно прање посуђа
Одлука о додели уговора 11-13-20 Течни детерџент за ручно прање посуђа


Позив за подношење понуда 11-12-20 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Конкурсна документација 11-12-20 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Одлука о додели уговора 11-12-20 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију


Позив за подношење понуда 11-11-20 Намирнице за кухињу
Конкурсна документација 11-11-20 Намирнице за кухињу
Одлука о додели уговора 11-11-20 Намирнице за кухињу


Позив за подношење понуда 11-10-20 Техничка и таблетирана со
Конкурсна документација 11-10-20 Техничка и таблетирана со
Измена конкурсне документације 11-10-20 Техничка и таблетирана со
Обавештење о продужењу рока 11-10-20 Техничка и таблетирана со
Одлука о додели уговора 11-10-20 Техничка и таблетирана со


Позив за подношење понуда 11-09-20 Материјал за трансфузију
Конкурсна документација 11-09-20 Материјал за трансфузију
Одлука о додели уговора 11-09-20 Материјал за трансфузију


Позив за подношење понуда 11-08-20 Фиксна телефонија
Конкурсна документација 11-08-20 Фиксна телефонија
Одговор 11-08-20-1 Фиксна телефонија
Одлука о додели уговора 11-08-20 Фиксна телефонија


Позив за подношење понуда 11-07-20 Стаплери
Конкурсна документација 11-07-20 Стаплери
Обавештење о продужењу рока 11-07-20 Стаплери
Измена конкурсне документације 11-07-20 Стаплери
Одлука о додели уговора 11-07-20 Стаплери


Позив за подношење понуда 11-06-20 Нерегистровани лекови
Конкурсна документација 11-06-20 Нерегистровани лекови
Одлука о додели уговора 11-06-20 Нерегистровани лекови


Позив за подношење понуда 11-05-20 Хируршке мрежице и тот траке
Конкурсна документација 11-05-20 Хируршке мрежице и тот траке
Одлука о додели уговора 11-05-20 Хируршке мрежице и тот траке


Позив за подношење понуда 11-04-20 Канцеларијски потрошни материјал
Конкурсна документација 11-04-20 Канцеларијски потрошни материјал
Одлука о додели уговора 11-04-20 Канцеларијски потрошни материјал


Позив за подношење понуда 11-03-20 Штампани обрасци
Конкурсна документација 11-03-20 Штампани обрасци
Одлука о додели уговора 11-03-20 Штампани обрасци


Позив за подношење понуда 11-02-20 Хемијска средства за машинско прање веша
Конкурсна документација 11-02-20 Хемијска средства за машинско прање веша
Одговор 11-02-20-1 Хемијска средства за машинско прање веша
Одлука о додели уговора 11-02-20 Хемијска средства за машинско прање веша
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 11-02-20 Хемијска средства за машинско прање веша


Позив за подношење понуда 11-01-20 Услуге одржавање информативних система
Конкурсна документација 11-01-20 Услуге одржавање информативних система
Одлука о додели уговора 11-01-20 Услуге одржавање информативних система