Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама, као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан се обележава широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за подизање свести о великом друштвеном проблему који представља, пре свега, илегална дрога и за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.

Слоган кампање за 2019. годину је ”Здравство и правосуђе за сузбијање дрога” (Health for Justice. Justice for Health) и има за циљ да нагласи значај сарадње здравственог и правосудног система, јер ефективни одговори на проблеме повезане са дрогом нису могући без мултисекторске сарадње. Ово подразумева сарадњу различитих сектора, као што су здравство, полиција, правосудни органи, социјална заштита, просвета, али и други сектори и организације. Само кроз заједничке активности свих сектора и организација могуће је обезбедити интегрисана решења у складу са међународнмим конвенцијама за контролу дрога, заштиту људских права и циљевима одрживог развоја.

У Србији, мрежа Института/ Завода за јавно здравље са партнерима сваке године обележава 26. јуни – Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дрога, организовањем различитих активности као што су јавне манифестације, предавања и трибине за родитеље, децу, припрема и/или дистрибуција информативног материјала за становништво. Све активности подразумевају и интензивну сарадњу са свим секторима друштва и медијима.

Значајно је учешће школа, родитеља, полиције, радно активног становништва и послодаваца, медија, верских заједница, здравствених радника, удружења грађана и других у активностима које имају за циљ смањење злоупотребе дрога. Укључивање што већег броја партнера у обележавању Међународног дана против злоупотребе и незаконите трговине дрогама доприноси даљем јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње дрога и унапређењу јавног здравља.