У складу са планираним активностима градског Одељења цивилне  заштите, припадници дела 246. јединице батаљона атмосферско биолошко – хемијске одбране (АБХО) из Крушевца извршили су дезинфекцију круга Опште болнице ”Студеница” и Дома здравља Краљево.

Поред тога, урађена је и биолошка дезинфекција улица, тротоара и градских површина. Једна од две цистерне, колико је било ангажовано на овим пословима, била је на терену у Рибници.

Дезинфекција је вршена раствором натријум хипохлорита, који се показао као веома ефикасно средство у борби против корона вируса.

Ово је још једна у низу акција које се предузимају у циљу заштите становништва и сузбијања епидемије.