СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
НЕЛА МАРТАЋ, економски техничар (1967 – 2020) У четвртак, 13. августа, после краће и тешке болести преминула је Нела Мартаћ - референт за финансијко- рачуноводствене послове у Одсеку рачуноводства. Нела је рођена 30.10.1967. године у Краљеву, где је завршила Основну и Средњу школу. Првог октобра 1996. године запослила се у економско-финансијској служби тадашњег Здравственог центра ''Студеница'' најпре на радном месту ликвидатора, а потом референта за фина