Обавештење

Обавештење
У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС бр. 18/2016, 95/2018 – Аутентично тумачење и 2/2023 - Одлука Уставног суда) Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општој болници „Студеница“ Краљево по захтеву УГ „Центар за владавину права“, дана 21.05.2024. године објављује Обавештење на основу члана 16 став 4 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јер тр...