У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС бр. 18/2016, 95/2018 – Аутентично тумачење и 2/2023 – Одлука Уставног суда) Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Општој болници „Студеница“ Краљево по захтеву УГ „Центар за владавину права“, дана 21.05.2024. године објављује Обавештење на основу члана 16 став 4 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, јер тражилац није потврдио пријем мејла којим му је Обавештење, у складу са његовим захтевом, достављено дана 21.05.2024. године.

Обавештење Овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.pdf

Лазовић Лидија, дипломирани правник

Општа болница „Студеница“ Краљево

Југ Богданова 110, Краљево 036/301-915