У складу са планом и програмом Унија удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије је реализовала ШЕСТИ Симпозијум у хотелу ”Букет” на Златибору. Пријатан амбијент, изузетно љубазно особље и сам концепт овогодишњег Симпозијума, допринели су да кроз евалуацију учесници искажу изузетно задовољство учешћем .

Учествовало је 165  медицинских сестара и здравствених техничара из Републике Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и дистрикта Брчко.

Размена искустава и проширење професионалних видика су отворили нове путеве сарадње, размене знања, а све у интересу боље стручне праксе

Захваљујући високом професионализму сваког нашег члана, великој подршци сарадника из образовних, здравствених и других релевантних институција, Унија која је препознатљива по стручном и етичком деловању, свакодневно унапређује сестринску праксу .

Након интонирања државне химне ”Боже правде”, председница Шестог Симпозијума УУМСЗТ РС поздравила је учеснике Симпозијума и позвала председницу Радмилу Јазић да поздрави скуп.

Након обраћања председнице, скуп су поздравили представници коморе Медицинских сестара и здравствених техничара. У име директорке Коморе медицинских сестара и здравствених техничара – Весне Јоцић, скуп је поздравила Оља Богдановић председник ИО КМСЗТ огранак Ужице, а потом се скупу обратила председница управног одбора КМСЗТ РС Допуђ Драгана. Обе су пожелеле успешан и плодоносан рад овогодишњег Симпозијума и изразиле задовољство што ће учествовати у раду истог. Скупу је присуствовао и председник пододбора ФУП-а.  Представници високо школских здравствених установа Србије су поздравили скуп:

 • Звонко Димоски- шеф катедре за здравствену негу на Академији струковних студија у Београду, одсек струковних медицинских сестара и бабица, главни и одговорни уредник научног часописа ”Сестринска ВИЗИЈА”;
 • проф.др Дивна Кекуш-Висока спортска и здравствена школа Београд;
 • проф.др Срђан Стојановић-директор Високе школе струковних студија ИЦЕПС.

Симпозијум је отворен подношењем Експозеа – модератора Националних семинара Марије Мијајловић. Колико радимо на унапређењу сестринске праксе и професије  исказали смо кроз експозе на тему : ”Безбедно радно окружење – трогодишње искуство –Национални семинар прве категорије са Сигмом д.о.о – произвођачем Аqуалор Х препарата и Привредном Комором Србије”.

У оквиру пленарне тематике смо обрадили тему ”УТИЦАЈ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА ЗДРАВЉЕ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА” – модератор рада у пленуму    др Светислав Митровић.

Предавачи :

 • ”Утицај дигиталних технологија на психичко здравље младих”, др Светислав Митровић,Институт за ментално здравље, Београд;
 • ”Дигитални свет и млади”, Тања Љубојевић,дипл.мед.сесстра, ОБ ”Свети Лука” Смедерево;
 • ”Бихејвиорална зависност – препознавање узрока и планирање мера превенције у домену образовне институције”, Виолета Антић, психолог, ОШ ”Јосиф Панчић” Београд;
 • ”Мотивација младих за здраве стилове живота”, Марија Мијајловић,сртук.мед.сестра, ОБ ”Студеница” Краљево.

 

Закључци након одржане пленарне тематике су:

 1. Дигиталне технологије донеле су велике бенефите у развоју друштва , али су показале и негативан утицај на децу и младе људе, услед неадекватног и неконтролисаног коришћења
 2. У решавању ових негативних утицаја и последица дигиталних технологија које попримају драстичне размере, у смислу броја младих код којих се уочава проблем, потребна је мултисекторска сарадња свих сектора друштва који се баве младима.
 3. Омасовити едукацију родитеља, младих и стручњака који се баве децом и омладином (васпитача, учитеља, наставника, професора, педагога и здравствених радника), како би препознали и превенирали проблеме и последице неадекватног и неконтролисаног утицаја  дигиталних технологија на здравље и развој и учествовали у њиховом решавању
 4. Неопходно је донети системска обавезујућа решења, а не препоруке за употребу дигиталних технологија на нивоу државе.
 5. Како су дигиталне технологије добар слуга али лош господар, потребно је покренути програме за едукацију едукатора како би могли одговорити изазовима који су пред нама.

 Одржана су и два изузетна сателитска симпозијума, подржана од сарадника  ”Аstra Zeneca”,  на тему ”Утицај дигитализације на унапређење примене биолошке терапије”,

Предавач : Сања Јелић, УКЦС, Клиника за пулмологију, Београд;

и МСД-а на тему ”Новине и изазови у имунотерапији карцинома дојке и меланома -аспекти медицинских сестара и техничара”.

Модератор: проф. др Марко Спасић, УКЦ Крагујевац

Предавачи : Радмила Јазић, струк. мед. сестра КБЦ Бежанијска коса, Сузана Илић, мс УКЦ Крагујевац, Сања Миљковић, мс УКЦ Крагујевац.

Поред пленарне тематике, сателитских симпозијума имали смо и  један курс у организацији Института за јавно здравље Војводине на тему ”Превенција повреда код деце као путника у возилима”.

Учесници курса су сазнали много новина из ове области и активно учествовали у истом.

На Шестом Симпозијуму УУМСЗТ РС колеге и колегинице су на веома квалитетан начин презентовале своје радове. Радна председништва су била на слатким мукама кога издвојити и наградити.

НАГРАЂЕНИ СУ СЛЕДЕЋИ РАДОВИ:

Усмене презентације:

”ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ И РАД МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ КООРДИНАТОРА ЗА МУЛТИПЛУСКЛЕРОЗУ”, Зорана Максимовић, ОБ ”Студеница” Краљево;

”КОНФЛИКТИ И НАЧИНИ ЊИХОВИХ РЕШАВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ – ПРЕДНОСТИ КОРИШЋЕЊА ДИГИТАЛНОГ МАРКЕТИНГА, Бојана Костић, УКЦ, Клиника за анестезију, Ниш;

”ДИЈАРЕАЛНИ СИНДРОМ КОД ДЕЦЕ СА ПРИКАЗОМ ПРОЦЕСА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ”, Драгана Вукајловић, ОБ ”Студеница” Краљево;

”ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ САРАДЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ДЕПАРТМЕНТНА УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД – ВАЖНОСТ МЕСТА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ТИМУ”, Маријана Ђокић, УКЦС, Ургентни центар Београд;

”ПСИХИЧКИ МОБИНГ- НАМЕРНО ПОДБАДАЊЕ И ПРОВОЦИРАЊЕ НА РАДНОМ МЕСТУ”, Марица Кнежевић, Ђурђевка Милошевић, УКЦС, клиника за Неурохирургију, Београд;

”ПАРТИЦИПАЦИЈА ФИЗИОТЕРАПЕУТА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПАЦИЈЕНАТА СА МИШИЋНОМ ДИСТРОФИЈОМ”, Александар Ракић,  Никола Томић Општа болница ”Свети Лука” Смедерево;

”МОЖДАНИ УДАР КОД ПОРОДИЉЕ – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА”, Ана Станчић, специјалиста струковна медицинска сестра, Специјална болница ”Свети Сава” Београд;

”ПРОЦЕС ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ ТОКОМ ХИТНЕ И ЕЛЕКТИВНЕ KOCH – WHIPPLE ПРОЦЕДУРЕ Ана Соврлић, ОБ ”Студеница” Краљево;

”ПОРОЂАЈНЕ ТРАУМЕ”, Медиха Кујовић, КЦ Сарајево, БиХ

Постер презентације

– ”УТИЦАЈ ДИГИТАЛНОГ ДОБА НА ЗДРАВЉЕ ОБОЛЕЛИХ”, Марина Смилић, Институт за реуматологију,Београд

-”УТИЦАЈ ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА НА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ”, Љупка Вукадиновић, УКЦС, Клиника за психијатрију, Београд

”КОМУНИКАЦИЈА У ЗДРАВСТВУ”, Алма Мемић, Опћа болница ”прим. др Абдулах Накаш”, Сарајево, БиХ.

Евалуирајући Шести Симпозијум УУМСЗТ РС, учесници су рекли да су у 96% стекли нова и корисна знања. Едукативни материјал је оцењен највишим оценама, а актуелност теме 96% њих је оценило оценом 5. Организација  и концепт овог скупа су такође оцењени највишом оценом у 96% анкетираних.

Сугестије за организацију, теме и друго:

 • Само овако наставити;
 • Организација је фантастична, потребно је више оваквих скупова;
 • Веома квалитетан концепт целог Симпозијума;
 • Потпуно поверење у Научни одбор приликом одабира тема за следећи Симпозијум.

Овако добро организован Шести Симпозијум УУМСЗТ РС је завршен заједничким дружењем на свечаној вечери, уз музику и песму.

Радујемо се новим сусретима и достигнућима .

 

                                                                 Председник Стручног одбора Шестог Симпозијума

                                                                                       Марија Мијајловић, смс