Позив за подношење понуда 12-13-20 Медицински гасови
Конкурсна документација 12-13-20 Медицински гасови
Одлука о додели уговора 12-13-20 Медицински гасови


Позив за подношење понуда 12-12-20 Сервис опреме
Конкурсна документација 12-12-20 Сервис опреме
Одлука о обустави 12-12-20 Сервис опреме
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-12-20 Сервис опреме


Позив за подношење понуда 12-11-20 Хируршки конци
Конкурсна документација 12-11-20 Хируршки конци
Одговор 12-11-20-1 Хируршки конци
Одлука о обустави 12-11-20 Хируршки конци
Одлука о додели уговора 12-11-20 Хируршки конци


Позив за подношење понуда 12-10-20 Санитетски и медицински потрошни материјал
Конкурсна документација 12-10-20 Санитетски и медицински потрошни материјал
Измена конкурсне документације 12-10-20 Санитетски и медицински потрошни материјал
Одлука о обустави 12-10-20 Санитетски и медицински потрошни материјал
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-10-20 Санитетски и медицински потрошни материјал


Позив за подношење понуда 12-09-20 Намирнице за кухињу
Конкурсна документација 12-09-20 Намирнице за кухињу
Одговор 12-09-20-1 Намирнице за кухињу
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-09-20 Намирнице за кухињу


Позив за подношење понуда 12-08-20 Сервисирање техничке опреме
Конкурсна документација 12-08-20 Сервисирање техничке опреме
Одговор 12-08-20-1 Сервисирање техничке опреме
Одговор 12-08-20-2 Сервисирање техничке опреме
Измена конкурсне документације 12-08-20 Сервисирање техничке опреме
Одговор 12-08-20-3 Сервисирање техничке опреме
Одлука о обустави 12-08-20 Сервисирање техничке опреме
Одлука о додели уговора 12-08-20 Сервисирање техничке опреме
Измена одлуке о закључењу оквирног споразума 12-08-20 Сервисирање техничке опреме
Измена одлуке о закључењу оквирног споразума 12-08-20-1 Сервисирање техничке опреме


Позив за подношење понуда 12-07-20 Медицински потрошни материјал
Конкурсна документација 12-07-20 Медицински потрошни материјал
Одговор 12-07-20-1 Медицински потрошни материјал
Одговор 12-07-20-2 Медицински потрошни материјал
Измена конкурсне документације 12-07-20 Медицински потрошни материјал
Одговор 12-07-20-3 Медицински потрошни материјал
Одговор 12-07-20-4 Медицински потрошни материјал
Одлука о обустави 12-07-20 Медицински потрошни материјал
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-07-20 Медицински потрошни материјал


Позив за подношење понуда 12-06-20 Хируршки конци
Конкурсна документација 12-06-20 Хируршки конци
Одговор 12-06-20-1 Хируршки конци
Одговор 12-06-20-2 Хируршки конци
Измена конкурсне документације 12-06-20 Хируршки конци
Одлука о обустави 12-06-20 Хируршки конци
Одлука о додели уговора 12-06-20 Хируршки конци
Одлука о обустави 12-06-20-1 Хируршки конци
Одлука о додели уговора 12-06-20-1 Хируршки конци


Позив за подношење понуда 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Конкурсна документација 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Одговор 12-05-20-1 Санитетски потрошни материјал
Одговор 12-05-20-2 Санитетски потрошни материјал
Измена конкурсне документације 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Одговор 12-05-20-3 Санитетски потрошни материјал
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Одлука о додели уговора 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Одлука о обустави 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-05-20-1 Санитетски потрошни материјал
Одлука о измени одлуке о закључењу оквирног споразума 12-05-20 Санитетски потрошни материјал


Позив за подношење понуда 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Конкурсна документација 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Одговор 12-04-20-1 Сервисирање медицинске опреме
Одговор 12-04-20-2 Сервисирање медицинске опреме
Измена конкурсне документације 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Одговор 12-04-20-3 Сервисирање медицинске опреме
Одговор 12-04-20-4 Сервисирање медицинске опреме
Измена конкурсне документације 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Обавештење о продужењу рока 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Одлука о обустави 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Одговор 12-04-20-5 Сервисирање медицинске опреме


Позив за подношење понуда 12-03-20 Лапароскопски материјал
Конкурсна документација 12-03-20 Лапароскопски материјал
Одлука о обустави 12-03-20 Лапароскопски материјал
Одлука о додели уговора 12-03-20 Лапароскопски материјал


Позив за подношење понуда 12-02-20 Елетричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал – расвета и Грађевински материјали и припадајући производи
Конкурсна документација 12-02-20 Елетричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал – расвета и Грађевински материјали и припадајући производи
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-02-20 Елетричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал – расвета и Грађевински материјали и припадајући производи


Позив за подношење понуда 12-01-20 Остеосинтетски материјал
Конкурсна документација 12-01-20 Остеосинтетски материјал
Одлука о додели уговора 12-01-20 Остеосинтетски материјал