Позив за подношење понуда 12-07-20 Медицински потрошни материјал
Конкурсна документација 12-07-20 Медицински потрошни материјал
Одговор 12-07-20-1 Медицински потрошни материјал


Позив за подношење понуда 12-06-20 Хируршки конци
Конкурсна документација 12-06-20 Хируршки конци
Одговор 12-06-20-1 Хируршки конци
Одговор 12-06-20-2 Хируршки конци
Измена конкурсне документације 12-06-20 Хируршки конци


Позив за подношење понуда 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Конкурсна документација 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Одговор 12-05-20-1 Санитетски потрошни материјал
Одговор 12-05-20-2 Санитетски потрошни материјал
Измена конкурсне документације 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Одговор 12-05-20-3 Санитетски потрошни материјал
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Одлука о додели уговора 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Одлука о обустави 12-05-20 Санитетски потрошни материјал
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-05-20-1 Санитетски потрошни материјал
Одлука о измени одлуке о закључењу оквирног споразума 12-05-20 Санитетски потрошни материјал


Позив за подношење понуда 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Конкурсна документација 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Одговор 12-04-20-1 Сервисирање медицинске опреме
Одговор 12-04-20-2 Сервисирање медицинске опреме
Измена конкурсне документације 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Одговор 12-04-20-3 Сервисирање медицинске опреме
Одговор 12-04-20-4 Сервисирање медицинске опреме
Измена конкурсне документације 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Обавештење о продужењу рока 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Одлука о обустави 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-04-20 Сервисирање медицинске опреме
Одговор 12-04-20-5 Сервисирање медицинске опреме


Позив за подношење понуда 12-03-20 Лапароскопски материјал
Конкурсна документација 12-03-20 Лапароскопски материјал
Одлука о обустави 12-03-20 Лапароскопски материјал
Одлука о додели уговора 12-03-20 Лапароскопски материјал


Позив за подношење понуда 12-02-20 Елетричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал – расвета и Грађевински материјали и припадајући производи
Конкурсна документација 12-02-20 Елетричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал – расвета и Грађевински материјали и припадајући производи
Одлука о закључењу оквирног споразума 12-02-20 Елетричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал – расвета и Грађевински материјали и припадајући производи


Позив за подношење понуда 12-01-20 Остеосинтетски материјал
Конкурсна документација 12-01-20 Остеосинтетски материјал
Одлука о додели уговора 12-01-20 Остеосинтетски материјал