Poziv za podnošenje ponuda 12-13-20 Medicinski gasovi
Konkursna dokumentacija 12-13-20 Medicinski gasovi
Odluka o dodeli ugovora 12-13-20 Medicinski gasovi


Poziv za podnošenje ponuda 12-12-20 Servis opreme
Konkursna dokumentacija 12-12-20 Servis opreme
Odluka o obustavi 12-12-20 Servis opreme
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-12-20 Servis opreme


Poziv za podnošenje ponuda 12-11-20 Hirurški konci
Konkursna dokumentacija 12-11-20 Hirurški konci
Odgovor 12-11-20-1 Hirurški konci
Odluka o obustavi 12-11-20 Hirurški konci
Odluka o dodeli ugovora 12-11-20 Hirurški konci


Poziv za podnošenje ponuda 12-10-20 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 12-10-20 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 12-10-20 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Odluka o obustavi 12-10-20 Sanitetski i medicinski potrošni materijal
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-10-20 Sanitetski i medicinski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponuda 12-09-20 Namirnice za kuhinju
Konkursna dokumentacija 12-09-20 Namirnice za kuhinju
Odgovor 12-09-20-1 Namirnice za kuhinju
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-09-20 Namirnice za kuhinju


Poziv za podnošenje ponuda 12-08-20 Servisiranje tehničke opreme
Konkursna dokumentacija 12-08-20 Servisiranje tehničke opreme
Odgovor 12-08-20-1 Servisiranje tehničke opreme
Odgovor 12-08-20-2 Servisiranje tehničke opreme
Izmena konkursne dokumentacije 12-08-20 Servisiranje tehničke opreme
Odgovor 12-08-20-3 Servisiranje tehničke opreme
Odluka o obustavi 12-08-20 Servisiranje tehničke opreme
Odluka o dodeli ugovora 12-08-20 Servisiranje tehničke opreme
Izmena odluke o zaključenju okvirnog sporazuma 12-08-20 Servisiranje tehničke opreme
Izmena odluke o zaključenju okvirnog sporazuma 12-08-20-1 Servisiranje tehničke opreme


Poziv za podnošenje ponuda 12-07-20 Medicinski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 12-07-20 Medicinski potrošni materijal
Odgovor 12-07-20-1 Medicinski potrošni materijal
Odgovor 12-07-20-2 Medicinski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 12-07-20 Medicinski potrošni materijal
Odgovor 12-07-20-3 Medicinski potrošni materijal
Odgovor 12-07-20-4 Medicinski potrošni materijal
Odluka o obustavi 12-07-20 Medicinski potrošni materijal
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-07-20 Medicinski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponuda 12-06-20 Hirurški konci
Konkursna dokumentacija 12-06-20 Hirurški konci
Odgovor 12-06-20-1 Hirurški konci
Odgovor 12-06-20-2 Hirurški konci
Izmena konkursne dokumentacije 12-06-20 Hirurški konci
Odluka o obustavi 12-06-20 Hirurški konci
Odluka o dodeli ugovora 12-06-20 Hirurški konci
Odluka o obustavi 12-06-20-1 Hirurški konci
Odluka o dodeli ugovora 12-06-20-1 Hirurški konci


Poziv za podnošenje ponuda 12-05-20 Sanitetski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija 12-05-20 Sanitetski potrošni materijal
Odgovor 12-05-20-1 Sanitetski potrošni materijal
Odgovor 12-05-20-2 Sanitetski potrošni materijal
Izmena konkursne dokumentacije 12-05-20 Sanitetski potrošni materijal
Odgovor 12-05-20-3 Sanitetski potrošni materijal
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-05-20 Sanitetski potrošni materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-05-20 Sanitetski potrošni materijal
Odluka o obustavi 12-05-20 Sanitetski potrošni materijal
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-05-20-1 Sanitetski potrošni materijal
Odluka o izmeni odluke o zaključenju okvirnog sporazuma 12-05-20 Sanitetski potrošni materijal


Poziv za podnošenje ponuda 12-04-20 Servisiranje medicinske opreme
Konkursna dokumentacija 12-04-20 Servisiranje medicinske opreme
Odgovor 12-04-20-1 Servisiranje medicinske opreme
Odgovor 12-04-20-2 Servisiranje medicinske opreme
Izmena konkursne dokumentacije 12-04-20 Servisiranje medicinske opreme
Odgovor 12-04-20-3 Servisiranje medicinske opreme
Odgovor 12-04-20-4 Servisiranje medicinske opreme
Izmena konkursne dokumentacije 12-04-20 Servisiranje medicinske opreme
Obaveštenje o produženju roka 12-04-20 Servisiranje medicinske opreme
Odluka o obustavi 12-04-20 Servisiranje medicinske opreme
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-04-20 Servisiranje medicinske opreme
Odgovor 12-04-20-5 Servisiranje medicinske opreme


Poziv za podnošenje ponuda 12-03-20 Laparoskopski materijal
Konkursna dokumentacija 12-03-20 Laparoskopski materijal
Odluka o obustavi 12-03-20 Laparoskopski materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-03-20 Laparoskopski materijal


Poziv za podnošenje ponuda 12-02-20 Eletrične mašine, aparati, oprema i potrošni materijal – rasveta i Građevinski materijali i pripadajući proizvodi
Konkursna dokumentacija 12-02-20 Eletrične mašine, aparati, oprema i potrošni materijal – rasveta i Građevinski materijali i pripadajući proizvodi
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12-02-20 Eletrične mašine, aparati, oprema i potrošni materijal – rasveta i Građevinski materijali i pripadajući proizvodi


Poziv za podnošenje ponuda 12-01-20 Osteosintetski materijal
Konkursna dokumentacija 12-01-20 Osteosintetski materijal
Odluka o dodeli ugovora 12-01-20 Osteosintetski materijal